turn back

WWW.MAYTEESALE.COM & หจก.NKN 99 CONSTRUCTION

77/23 ม.7 ห.อิสเทริ์นพาร์ควิล ต.มาบยางพร อ.เมือง จ.ระยอง 21140..  E-mail : Mateehome@hotmail.com,Mateehome@gmail.com

หจก.NKN 99 CONSTRUCTION

เริ่มต้นออกแบบที่เรา ราคาเริ่มต้นที่3พันบาท ด้วยภาพสีและมุมมองสามมิติทุกมุมมอง..

จบงานออกแบบจนพอใจ..ให้เราเขียนแบบก่อสร้างเพื่อยื่นราชการและธนาคาร..เริ่มต้นที่1หมื่นสองพันบาท..ครบ3ชุด.

พร้อมลายเซ็นต์จริงทุกแผ่นของผู้เขียน..วิศวกร.และสถาปนิก..

พร้อมใบรายการคำนวนใบประกอบวิชชาชีพรับรองจากวิศวกรและสถาปนิก...


ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ยื่นราชการราคาไม่แพงที่เดียวจบ..

ด้วยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกตลอดจนทีมงานช่างมากมาย..

มีผลงานให้ชม ด้วยบริการเร็วราคาไม่แพง....

รับทำ B.O.Q.ประมานราคาก่อสร้าง..เริ่มต้นที่3พันบาท..

ติดต่อเราได้ที่...คุณเมธี Tel call: 089 6358090.


เราผู้ผลิตจัดจำหน่ายและงานบริการ...ONE STOP SERVICE..